fbpx

An Emotionally-intelligent Approach to teaching Speaking in a forEign language-(EASE 2022-2024)

Proiectul “EASE” este un Parteneriat Strategic Erasmus Plus în domeniul educaţiei adulţilor, care s-a desfăşurat în perioada 2022-2024 şi a fost implementat de şase instituţii de învăţământ din cinci diferite ţări: Franţa, România, Spania, Polonia şi două instituții din Irlanda. 

Proiectul a fost bazat pe implicarea conceptului de inteligență emoțională în dezvoltarea abilităţilor de vorbire a adulţilor în şase limbi de circulaţie internaţională: engleză, spaniolă, română, germană, poloneză şi franceză.  Grupul ţintă primar au fost profesorii de limbă străine activi în educaţia adulţilor, dar rezultatele proiectului au adus beneficii și cursanților adulţi. 

Conceptul s-a axat pe rezultate ştiinţifice examinând conexiunea între comunicarea orală într-o limbă străină şi inteligenţa emoţională. Pornind de la faptul că materialele care vizează această tematică sunt fost greu de accesat pentru comunitatea didactică, scopul proiectului a fost crearea de materiale practice şi instrumente didactice care leagă inteligența emoțională de dezvoltarea abilităților de comunicare orală.

Rezultatele proiectului care conduc la îndeplinirea acestui scop au fost:

  • Un curs de formare profesională cu ajutorul căruia profesorii îşi pot dezvolta tehnicile de predare a competenţelor de comunicare orală integrând elemente de inteligenţă emoţională;
  • Un manual despre integrarea inteligenței emoționale în predarea unei limbi străine punând accentul pe comunicarea orală. Deoarece abilităţile învăţate nu pot să fie integrate în sălile de clasă fără materiale corespunzătoare, crearea materialelor auxiliare a fost esențială. Manualul a pus accent atât pe predarea online, cât și pe cea cu prezență fizică.
  • Un website inovativ multilingv care încurajează îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, în mod autodidact printr-o serie de exerciţii dedicate cursanţilor adulţi.

Accesaţi gratuit rezultatele pe website-ul proiectului: https://ease-project.eu/ şi aflaţi mai multe informaţii pe pagina Facebook a proiectului!

Coordonator: 

Solution, Solidarité & Inclusion, Franța

Partenerii: 

Eurospeak Limited, Irlanda (https://www.eurospeak-ireland.com/ )

The Rural Hub CLG, Irlanda (http://www.theruralhub.ie/ )

Asociatia Bridge Language Study House, România (https://www.blsh.ro/ )

INDEPCIE, SCA, Spania (https://indepcie.com/ )

Globalnet sp. z o.o, Polonia  (https://www.globalnet.com.pl/)

 

Informații suplimentare: EASE Project - Home | Facebook

 https://ease-project.eu/

Logo EU pentru toate proiectele incepute in 2021