fbpx
Home Proiecte

Digital Clil for all

Digital Clil for all

Competențele cheie favorizează capacitatea de a participa la viața socială, lărgește oportunitățile oferite de piaţa muncii și îmbunătățesc condițiile socio-profesionale ale cetățenilor. Proiectul „Digital CLIL 4 All” şi-a propus consolidarea a două abilități cheie majore ale adulților, mai specific a celor digitale și multilingve.

Conform recomandărilor Consiliului Uniunii Europene din anul 2018, una dintre caracteristicile competențelor cheie este însăși posibilitatea de a fi dobândite și consolidate pe parcursul întregii vieți și faptul că reprezintă baza pentru a exercita o cetățenie activă. În ciuda importanței abilităților soft, cele mai recente rapoarte pe această temă arată faptul că Europa este rămasă în urmă, în special în ceea ce privește populația adultă: 44% din populație deține abilități digitale de bază și 35,2% cunosc o limbă străină.

Având în vedere importanța consolidării abilităților transversale de-a lungul întregii vieți și constatând nivelul scăzut de competențe digitale și multilingve pentru populația adultă, proiectul „Digital Clil 4 all” își propune să creeze o metodologie didactică nouă care să fie utilizată în învățarea adulților. Metoda digitală Clil integrează abordarea învățării integrate a conținutului și a limbii (care utilizează o a doua limbă pentru a transmite unei discipline non-lingvistice), cu utilizarea tehnologiei, îmbunătățind dimensiunea digitală în procesul de predare.

 

Prin urmare, obiectivul general este îmbunătățirea și consolidarea competențelor digitale și lingvistice ale cursanților adulți pentru o participare mai activă pe piața muncii și în societate. În acest scop proiectul va sprijini capacitatea personalul didactic în a îmbunătății nivelul de abilități soft a cursanților adulți prin metodologia CLIL-digitală și va actualiza metodele de predare pentru învățarea adulților pe baza experienței digitale și lingvistice.

Proiectul conduce la crearea unui rezultat intelectual, mai precis un Ghid pentru Aplicarea Metodologiei Didactice Digitale CLIL în Educaţia Adulţilor, implicând 12 experți în metodologii didactice inovatoare. Toate materialele produse de proiect vor fi disponibile în 6 limbi (italiană, română, croată, greacă, spaniolă și engleză) pentru a asigura o utilizare maximă atât în contextele naționale în care va fi implementat proiectul, cât și în alte țări europene.


Partenerii de proiect
EBIT, Italia - http://www.infoebit.com/
Progeu, Italia - https://www.progeu.org/home/
Dorea, Cipru – https://dorea.org/
DomSpain, Spania – http://domspain.eu/
Dante, Croaţia – http://www.dante-ri.hr/
Bridge Language Study House, România - https://www.blsh.ro/

Mai multe detalii despre proiect:
http://digiclil4all.eu/
https://www.facebook.com/DigiClil4all/
https://www.linkedin.com/showcase/erasmus-ka2-project-digital-clil-for-all/